INWENTARYZACJA ZWIERZYNY

W dniach 3/4.03.2018 (sobota/niedziela) odbędzie się inwentaryzacja zwierzyny metodą pędzeń próbnych. Na terenie N-ctwa Kalisz Pomorski (obwody 206 i 208) zbiórka na terenie szkółki w Białym Zdroju o godz. 08.00, na terenie N-ctwa Mirosławiec ( obwód 207) zbiórka przy siedzibie Nadleśnictwa o godz. 07.30.

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne

Zmarła Joanna Sabik – księgowa naszego koła

Z przykrością powiadamiamy, że w dniu 6 stycznia 2018 roku odeszła Księgowa naszego Koła  Joanna Sabik .

Rodzinie i Bliskim Zmarłej wyrazy szczerego współczucia składają koledzy z Koła Łowieckiego „Wieniec” w Mirosławcu.

Pogrzeb odbędzie się w środę 10 stycznia 2018 roku. Msza rozpoczyna się o godz. 10.00 na cmentarzu w Mirosławcu.

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne

Zmarł kolega Jerzy Trawiński

Z przykrością powiadamiamy, że do Krainy Wiecznych Łowów w wieku 84 lat odszedł Nasz drogi Kolega Jerzy Trawiński .

Rodzinie i Bliskim Zmarłego Kolegi Jerzego Trawińskiego wyrazy szczerego współczucia składają koleżanki i koledzy z Koła Łowieckiego „Wieniec” w Mirosławcu. Pamięć o Nim pozostanie wśród nas, a knieja niech Mu zawsze szumi.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 27 października. Msza rozpoczyna się o godz. 14.00 na cmentarzu w Kaliszu Pomorskim.

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne

Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2017/2018

 Plan polowań zbiorowych  K.Ł. „Wieniec” w Mirosławcu  w sezonie łowieckim 2017/2018

(uchwała Zarządu Koła z dnia 12.10.2017 r.)

 

 

 

Lp.

Data

Nr obw.

Osoba odpow. za przygot. polow.

Prowadzący polowanie

Gatunek zwierzyny przewidzianej do odstrzału

Miejsce i godz. zbiórki

Uwagi

1.

04.11.2017

 

207

208

M.Adamski

M. Adamski,

Sz.Czajka

Jeleń,

dzik,

sarna, drapieżniki

Łowicz Wał.

godz.08.00

Polowanie „hubertowskie” z ambon

2.

09.11.2017

11.11.2017

206

207

208

M.Adamski

M. Adamski

Jeleń,

dzik,

sarna, drapieżniki

St. Korytnica

godz.08.00

Polowanie zbiorowe komercyjne

3.

18/19.11.

2017

206

207

208

M.Adamski

Sz.Czajka

J.Niemczyk

M.Adamski

Sz.Czajka

J.Niemczyk

Jeleń,

dzik,

sarna, drapieżniki

Na terenie obwodów, szczegóły ustalają wicełowczowie

Polowanie zbiorowe metodą cichych pędzeń

4.

26.11.2017

206

207

208

M.Adamski

M. Adamski

Jeleń,

dzik,

sarna, drapieżniki

Łowicz Wał.

godz.08.00

Polowanie zbiorowe komercyjne

5.

02/03.12

.2017

206

207

208

M.Adamski

Sz.Czajka

J.Niemczyk

M.Adamski

Sz.Czajka

J.Niemczyk

Jeleń,

dzik,

sarna, drapieżniki

Na terenie obwodów, szczegóły ustalają wicełowczowie

Polowanie zbiorowe metodą cichych pędzeń

6.

09.12.2017

206

207

M.Adamski

M. Adamski,

Sz.Czajka

Jeleń,

dzik,

sarna, drapieżniki

Łowicz Wał.

godz.08.00

Polowanie zbiorowe z ambon dla Dian Okręgu pilskiego

7.

10.12.2017

206

207

208

M.Adamski

Sz.Czajka

J.Niemczyk

M.Adamski

Sz.Czajka

J.Niemczyk

Jeleń,

dzik,

sarna, drapieżniki

Na terenie obwodów, szczegóły ustalają wicełowczowie

Polowanie zbiorowe metodą cichych pędzeń

8.

16.12.2017

206

207

208

M.Adamski

M. Adamski,

Sz.Czajka

Jeleń,

dzik,

sarna, drapieżniki

Łowicz Wał.

godz.08.00

Polowanie „wigilijne” z ambon

9.

30/31.12.

2017

206

207

208

M.Adamski

Sz.Czajka

J.Niemczyk

M.Adamski

Sz.Czajka

J.Niemczyk

Jeleń,

dzik,

sarna, drapieżniki

Na terenie obwodów, szczegóły ustalają wicełowczowie

Polowanie zbiorowe metodą cichych pędzeń

10. 

13/14.01.

2017

206

207

208

M.Adamski

M.Adamski

Jeleń,

dzik,

sarna, drapieżniki

Łowicz Wał.

godz.08.00

Polowanie zbiorowe kończące sezon pol

 

 

Uwagi:

 

1.         Uczestnictwo w polowaniu zbiorowym należy zgłaszać każdorazowo, do SOBOTY POPRZEDZAJĄCEJ POLOWANIE ZBIOROWE u Łowczego                         kol. M. Adamskiego ( tel. 509 916 462 ) w godz. 9.00 – 19.00.

2.         Przed zbiórką myśliwi zobowiązani są okazać prowadzącemu polowanie legitymację członkowską PZŁ oraz pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej.

3.         Za uczestnictwo w polowaniu zbiorowym myśliwego niebędącego członkiem koła 

oraz za osobę towarzyszącą opłata wynosi 50 zł. Wpłaty należy dokonać do kasy koła za pośrednictwem prowadzącego polowanie do końca tygodnia poprzedzającego polowanie.   ( Uchwała Walnego Zgromadzenia z dn. 17.05.2014 )

4.         Opiekunowie powiadamiają stażystów o obowiązku uczestnictwa w polowaniach zbiorowych w charakterze naganiacza lub obserwatora ( nie dotyczy polowań komercyjnych).

5.         Uczestnictwo w polowaniu zbiorowym uzależnione jest od posiadania na wierzchnim okryciu jaskrawych elementów garderoby. Prowadzący polowanie nie może dopuścić do polowania zbiorowego, myśliwego, który nie będzie wyposażony w takie elementy.   

6.         Składki do PZŁ na rok 2018 należy wpłacać na konto koła 59 8941 1032 0092 1132 2000 0010 do dnia 30.11 2016.

      - składka normalna 357.00 zł

      - składka ulgowa 197.00 zł.

7.   Polowania zbiorowe metodą cichych pędzeń  organizują i prowadzą wicełowczowie na terenie swoich obwodów. Na organizację polowania myśliwi wnoszą opłatę do wice łowczego w kwocie 20 PLN  ( uchwała Zarządu Koła z dnia 12.10.2017 )

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne