Walne zgromadzenie

Mirosławiec 22.04.2016r.

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 8 „Wieniec” w Mirosławcu zwołuje na dzień 21.05.2016r. godzina 10 „Wieńcówka” w Łowiczu Wałeckim Walne Zgromadzenie Członków Koła.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie walnego zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia.
 4. Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu obrad walnego zgromadzenia.
 6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia.
 7. Wybór komisji uchwał
 8. Sprawozdanie z działalności zarządu za rok ubiegły, obejmujące działalność prezesa, łowczego, skarbnika oraz sekretarza.
 9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z kontroli działalności koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu za rok ubiegły oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.
 14. Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu koła na rok następny.
 15. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu koła na rok następny.
 16. Inne sprawy przewidziane do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia koła.
 17. Sprawy organizacyjne, w tym rozpatrzenie odwołań od uchwał zarządu.
 18. Wolne wnioski, sprawy różne.
 19. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków, zatwierdzenie uchwał i wniosków.
 20. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia.

Ostateczny termin uregulowania należności: do dnia Walnego Zgromadzenia.

Sekretarz Koła

 Czesław Samek

 

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne

Odszedł Kolega Janusz Stupak

Z przykrością powiadamiamy, że do Krainy Wiecznych Łowów odszedł Nasz drogi Kolega Janusz Stupak.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego Kolegi Janusza Stupaka wyrazy szczerego współczucia składają koleżanki i koledzy z Koła Łowieckiego „Wieniec” w Mirosławcu. Pamięć o Nim pozostanie wśród nas, a knieja niech Mu zawsze szumi.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 12 stycznia. Msza rozpoczyna się o godz. 14.00  w Mirosławcu w Kościele Parafialnym.

 

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne

Przystrzelanie broni

Dnia 16 maja o godzinie 15 na strzelnicy Tarcza w Pile odbędzie się przystrzelanie broni myśliwskiej. Obecność obowiązkowa. Nie przystrzelanie broni blokuje możliwość wydania odstrzału. Za przystrzelanie broni odpowiedzialny jest jej właściciel, który powinien dokonać tego osobiście. Jeżeli z ważnych powodów właściciel broni nie może dokonać tego osobiście, powinien to zrobić, za zgodą właściciela broni, instruktor strzelectwa myśliwskiego lub inny strzelec posiadający pozwolenie na ten sam rodzaj broni. Dojazd we własnym zakresie.