ZAPROSZENIE NA PIKNIK MYŚLIWSKI

Koło Łowieckie nr 8 Wieniec w Mirosławcu serdecznie zaprasza kolegów wraz z osobami towarzyszącymi na PIKNIK MYŚLIWSKI który odbędzie się 24 czerwca (sobota) 2017 roku w „Wieńcówce” w Łowiczu Wałeckim.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa z podaniem liczby osób do dnia 10 czerwca 2017 roku . Kontakt: Kol. Czesław Samek tel 692 980 369

 

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne

Szafy do przechowywania broni

W związku z koniecznością recertyfikowania szaf do przechowywania broni palnej informuję że można to zrobić w INSTYTUCIE MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Procedura polega na zrobieniu zdjęć posiadanej aktualnie szafie, przesłaniu ich poprzez pocztę e-mail do IMP oraz wpłacie kwoty około 300zł (po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi w sprawie możliwości uzyskania nowego certyfikatu) . W odpowiedzi dostajemy certyfikat na papierze i błyszczącą tabliczkę do przyklejenia na szafę. W przypadku recertyfikacji kilku szaf tego samego typu cena jednostkowa jest niższa. Proponuję przesłać na adres: admin@wieniec8.linuxpl.info  nazwę i typ szafy celem znalezienia oszczędności i przeznaczenia ich na „inne atrakcje wyskokowe”.

Kontakt do IMP:

jerzy.chytla@imp.edu.pl

tel. 22 560 29 20

Więcej szczegółowych informacji w artykule: http://gunblog.eu/2014/10/szafa-s1-atakuje-co-mowia-normy/

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne

Walne zgromadzenie

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 8 ” Wieniec” w Mirosławcu zwołuje na dzień 13 maja 2017 roku na godzinę 10.00 w „Wieńcówce” w Łowiczu Wałeckim Walne Zgromadzenie Członków Koła

Porządek obrad:

 1. Otwarcie walnego zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia.
 4. Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu obrad walnego zgromadzenia.
 6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia.
 7. Wybór komisji uchwał
 8. Sprawozdanie z działalności zarządu za rok ubiegły, obejmujące działalność prezesa, łowczego, skarbnika oraz sekretarza.
 9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z kontroli działalności koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu za rok ubiegły oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.
 14. Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu koła na rok następny.
 15. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu koła na rok następny.
 16. Inne sprawy przewidziane do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia koła.
 17. Sprawy organizacyjne, w tym rozpatrzenie odwołań od uchwał zarządu.
 18. Wolne wnioski, sprawy różne.
 19. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków, zatwierdzenie uchwał i wniosków.
 20. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia.

 

 

Sekretarz Koła

 Czesław Samek

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne

Walne zgromadzenie

Mirosławiec 22.04.2016r.

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 8 „Wieniec” w Mirosławcu zwołuje na dzień 21.05.2016r. godzina 10 „Wieńcówka” w Łowiczu Wałeckim Walne Zgromadzenie Członków Koła.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie walnego zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia.
 4. Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu obrad walnego zgromadzenia.
 6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia.
 7. Wybór komisji uchwał
 8. Sprawozdanie z działalności zarządu za rok ubiegły, obejmujące działalność prezesa, łowczego, skarbnika oraz sekretarza.
 9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z kontroli działalności koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu za rok ubiegły oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.
 14. Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu koła na rok następny.
 15. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu koła na rok następny.
 16. Inne sprawy przewidziane do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia koła.
 17. Sprawy organizacyjne, w tym rozpatrzenie odwołań od uchwał zarządu.
 18. Wolne wnioski, sprawy różne.
 19. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków, zatwierdzenie uchwał i wniosków.
 20. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia.

Ostateczny termin uregulowania należności: do dnia Walnego Zgromadzenia.

Sekretarz Koła

 Czesław Samek

 

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne

Odszedł Kolega Janusz Stupak

Z przykrością powiadamiamy, że do Krainy Wiecznych Łowów odszedł Nasz drogi Kolega Janusz Stupak.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego Kolegi Janusza Stupaka wyrazy szczerego współczucia składają koleżanki i koledzy z Koła Łowieckiego „Wieniec” w Mirosławcu. Pamięć o Nim pozostanie wśród nas, a knieja niech Mu zawsze szumi.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 12 stycznia. Msza rozpoczyna się o godz. 14.00  w Mirosławcu w Kościele Parafialnym.

 

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne