Przystrzelanie broni

Dnia 16 maja o godzinie 15 na strzelnicy Tarcza w Pile odbędzie się przystrzelanie broni myśliwskiej. Obecność obowiązkowa. Nie przystrzelanie broni blokuje możliwość wydania odstrzału. Za przystrzelanie broni odpowiedzialny jest jej właściciel, który powinien dokonać tego osobiście. Jeżeli z ważnych powodów właściciel broni nie może dokonać tego osobiście, powinien to zrobić, za zgodą właściciela broni, instruktor strzelectwa myśliwskiego lub inny strzelec posiadający pozwolenie na ten sam rodzaj broni. Dojazd we własnym zakresie.

Pilnowanie kukurydzy

Rusza pilnowanie zasiewu kukurydzy na polach Poldanoru w okolicach Giżyna. Zapisy u kolegi J. Grudzińskiego na łowisku A sekt. nr 1,2,3,4 – tel. 660 729 389  oraz łowisku C sekt. nr 1 u kolegi Z. Maślaka -tel. 607 808 540.

Prosimy kolegów o liczne zaangażowanie. Darzbór.

Przystrzelanie broni !!!

Dnia 7 czerwca 2014 roku na strzelnicy w Trzciance o godzinie 9.00 odbędzie się przystrzelanie broni myśliwskiej. Obecność obowiązkowa. Nie przystrzelanie broni blokuje możliwość wydania odstrzału. Za przystrzelanie broni odpowiedzialny jest jej właściciel, który powinien dokonać tego osobiście. Jeżeli z ważnych powodów właściciel broni nie może dokonać tego osobiście, powinien to zrobić, za zgodą właściciela broni, instruktor strzelectwa myśliwskiego lub inny strzelec posiadający pozwolenie na ten sam rodzaj broni.

Będzie możliwość strzelania do rzutek na osi, proszę więc chętnych o zabranie broni śrutowej.